ACTIVITATI SI SUBACTIVITATIACTIVITATILE SI SUBACTIVITATILE PROIECTULUI

 Activitatea 1: Managementul proiectului
Subactivitatea 1.1: Contractarea si monitorizarea echipei;
Subactivitatea 1.2: Achizitii;
Subactivitatea 1.3: Managementul resurselor proiectului, monitorizarea si evaluarea implementarii, arhivarea documentelor;
Subactivitatea 1.4: Informarea si publicitatea generala privind proiectul;
 Activitatea 2: Recrutare, selectie, monitorizare Grup Tinta
Subactivitatea 2.1: Recrutare, selectie, monitorizare Grup Tinta;
Subactivitatea 2.2: Campanie de informare a publicului cu privire la programul de formare antreprenoriala si metodologia de selectie a Grupului Tinta; 
Activitatea 3: Formare antreprenoriala
Subactivitatea 3.1: Furnizare curs competente antreprenoriale, 5 module: M1 Utilizarea sistemelor informatice in business; M2 Management organizational si al resurselor umane; M3 Comunicare, negociere in afaceri si elemente de marketing; M4 Management financiar si elaborare plan de afaceri; M5 Managementul mediului si al dezvoltarii durabile;
Subactivitatea 3.2: Desfasurare stagii de practica; 
Activitatea 4: Selectie Planuri de Afaceri
Subactivitatea 4.1: Organizare competitie pentru selectie Planuri de Afaceri;
Subactivitatea 4.2: Campanie de informare a publicului privind desfasurarea competitiei de Planuri de Afaceri si promovarea metodologiei de selectie a Planurilor de Afaceri ce vor fi finantate;
 Activitatea 5: Acordare sprijin pentru infiintare firme si acordare subventii
Subactivitatea 5.1: Infiintare firme, acordare subventii si monitorizarea implementarii Planurilor de Afaceri;
Subactivitatea 5.2: Acordare de sprijin pentru infiintarea firmelor in cadrul unor sesiuni de consultanta/mentorat;
 Activitatea 6: Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor
Subactivitatea 6.1: Monitorizare functionarii si dezvoltarii afacerilor; 
Activitatea 7: Sustinerea si promovarea intreprinderilor nou infiintate prin intermediului unui Portal, organizarea de evenimente de promovare si efectuarea unei analize si elaborarea unui studiu privind impactul programelor de sprijinire a antreprenoriatului asupra mediului de afaceri in regiunea de implementare
Subactivitatea 7.1: Creare si intretinere Portal Antreprenoriat;
Subactivitatea 7.2: Organizare evenimente de sustinere si promovare intreprinderi;
Subactivitatea 7.3: Efectuarea unei analize si elaborarea unui studiu privind impactul programelor de sprijinire a antreprenoriatului asupra mediului de afaceri in regiunea de implementare;