DOCUMENTEDOCUMENTE PROGRAMATICE

GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDITII GENERALE
Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020
GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDITII SPECIFICE
Ghidul Solicitantului 3.7
SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS
SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS România Start-Up Plus – 1.07.2019

SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS România Start Up Plus