DOCUMENTEDOCUMENTE PROGRAMATICE

GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDITII GENERALE
Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020
GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDITII SPECIFICE
Ghidul Solicitantului 3.7
SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS
SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS România Start-Up Plus – 1.07.2019
SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS România Start Up Plus
Ordin M.F.E. nr. 1627 din 12.09.2019 – Modificarea si completarea Schemei de ajutor de minimis „România Start-Up Plus”

 

NORME METODOLOGICE PRIVIND STOPAREA/RECUPERAREA AJUTOARELOR DE MINIMIS DE LA BENEFICIARII DE AJUTOR DE MINIMIS