GRUP TINTA GENERALITATIGRUP TINTA – GENERALITATI

Grupul Tinta (GT) vizat este de 350 persoane, cel putin 25 de persoane (o grupa de formare) pe fiecare judet. Vor fi astfel acoperite nevoile de formare in competente antreprenoriale in toate cele 7 judete ale regiunii. Grupul Tinta va fi compus din 350 persoane, absolvente ale invatamantului liceal, care intentioneaza sa infiinteze o afacere non-agricola in mediul urban din Regiunea Sud Muntenia, care au resedinta/domiciliul in regiunea de implementare si al caror statut pe piata muncii este: someri, persoane inactive sau persoane care au un loc de munca si doresc sa infiinteze o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca.
Cel putin 50% (175 persoane) din GT va fi reprezentat de femei.
Pentru a acoperi nevoile GT in ce priveste dobandirea de competente antreprenoriale va fi organizat un curs de Competente Antreprenoriale, cu durata de 60 de ore, organizat pe 5 module. Pentru a acoperi atat nevoile de acumulare de cunostinte teoretice, cat si pe cele de dobandire de competente practice, cursul va fi structurat pe 30 de ore teorie si 30 de ore practica (studii de caz). Orele destinate practicii vor fi desfasurate in mod interactiv, cursantii urmand sa participe activ la dezbaterea si rezolvarea studiilor de caz. Studiile de caz referitoare la Planurile de Afaceri vor pleca de la ideile de afaceri pe care cursantii vor sa le inscrie in competitie.
Vor fi alcatuite 14 grupe de formare, cel putin cate una pe fiecare judet de implementare. Dintre cei 350 de membri ai GT, absolventi ai invatamantului liceal, inrolati in programul de formare profesionala, cel putin 300 vor finaliza programul prin obtinerea de certificate recunoscute ANC. Dintre acestia, 50%, respectiv 150 vor fi femei. Finalizarea programului va fi conditionata de intocmirea unui Plan de Afaceri si sustinerea unui examen de absolvire in fata unei comisii. Ulterior absolvirii cursului de Competente Antreprenoriale va fi organizata o Competitie de Planuri de Afaceri, in urma careia 42 de planuri de afaceri vor fi finantate prin schema de ajutor de minimis cu pana la echivalentul a 40000 euro. In vederea incurajarii participarii la Competitia de Planuri de Afaceri a tuturor celor care finalizeaza cursul, au fost prevazute in proiect premii pentru cei care isi inscriu Planul de Afaceri in competitie. Pentru cei 42 de castigatori vor fi organizate stagii de practica in intreprinderi din acelasi domeniu (cod CAEN) ca cel in care va fi infiintata afacerea finantata, practica fiind supravegheata si indrumata de cate un mentor din cadrul intreprinderii unde se va desfasura. Cei 42 de castigatori ai Competitiei de Planuri de Afaceri vor beneficia prin proiect de servicii de consiliere/consultanta/mentorat pentru implementarea acestor planuri, infiintarea si gestionarea firmelor infiintate.
Selectia celor 350 persoane se va desfasura in doua etape: 1. Identificare si inregistrarea documentelor si 2. Selectie si recutare.
In cadrul Etapei 1 – Identificare si inregistrare documente – in urma campaniei de informare a publicului cu privire la programul de formare antreprenoriala si metodologia de selectie a GT vor fi identificate persoanele care indeplinesc conditiile din Ghidul Solicitantului – Conditii specifice, respectiv persoane fizice (someri, persoane inactive, persoane care au un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca) si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) intentioneaza sa infiinteze o afacere non-agricola in mediul urban; b) isi au resedinta sau domiciliul in mediul rural sau in cel urban in Regiunea Sud Muntenia.
In cadrul Etapei 2 – Selectie si recrutare – pe baza documentelor depuse se va urmari respectarea conditiilor de eligibilitate, respectiv: persoana fizica care intentioneaza sa infiinteze o afacere, cu domiciliu/resedinta in Regiunea Sud Muntenia. Pentru dosarele complete (continand toate documentele solicitate), procesul de selectie va respecta principiul „primul sosit, primul servit”, urmarind in acelasi timp ca, functie de numarul solicitarilor, pentru fiecare judet din regiunea de implementare sa fie selectate cel putin 25 persoane (echivalentul unei grupe de formare). Recrutarea candidatilor va avea la baza principiul egalitatii de sanse si principiul nediscriminarii si se va realiza fara conditionari, deosebiri, excluderi, preferinte sau restrictii bazate pe criterii de gen, rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, situatie sau responsabilitate familiala si altele asemenea care ar putea duce la acte de discriminare directa sau indirecta.
Lista candidatilor recrutati va fi publicata pe site-ul proiectului, pe conturile sale pe retele de socializare si la sediile de implementare.