OBIECTIVE SPECIFICEOBIECTIVE SPECIFICE

    OS1 Dezvoltarea capacitatilor antreprenoriale pentru persoane fizice care intentioneaza sa infiinteze o afacere prin furnizarea de cursuri de formare profesionala in domeniul  competentelor antreprenoriale. In acest sens, proiectul isi propune organizarea unui curs de competente antreprenoriale pentru 350 de persoane, membri ai Grupului Tinta. Se prevede ca minim 300 dintre aceste persoane sa obtina certificat de absolvire recunoscut de ANC. In cadrul acestui curs membrii Grupului Tinta vor fi instruiti in vederea intocmirii unui Plan de Afaceri in conformitate cu cerintele specificate in Ghidul Solicitantului si pentru gestionarea intreprinderilor nou infiintate. Astfel, membrii Grupului Tinta se vor putea inscrie la Competitia de Planuri de Afaceri ce vor fi evaluate si selectate in vederea finantarii.
OS2  Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de noi firme cu profil non-agricol in mediul urban si a crearii de noi locuri de munca. Proiectul isi propune selectia unui numar de 42 de Planuri de Afaceri in cadrul unei competitii la care se vor inscrie absolventii cursului de competente antreprenoriale (38 de planuri selectate), dar si persoane din publicul larg (4 planuri selectate). Pentru cele 42 de Planuri de Afaceri selectate se vor acorda subventii in suma de pana la 40.000 euro, in doua transe, transa a doua fiind conditionata de indeplinirea criteriilor de performanta impuse de Ghidul Solicitantului. Fiecare din cele 42 de firme nou infiintate trebuie sa creeze minim 2 locuri de munca, respectiv minim 84 de noi locuri de munca pe care sa le sustina minim 6 luni dupa terminarea sprijinului (formare, mentorat, finantare etc).
OS3 Sustinerea si promovarea intreprinderilor nou infiintate prin mecanisme inovatoare, incurajarea crearii de parteneriate. Prin crearea unui portal se va incuraja promovarea  produselor si experientelor firmelor nou infiintate, precum si crearea de parteneriate intre ele. Vor fi organizate in cadrul proiectului evenimente care sa faciliteze schimbul de experienta si promovarea firmelor. In organizarea acestor evenimente vor fi implicate Centrele de Sprijin Antreprenorial infiintate si dezvoltate in proiectele anterioare, precum si alte structuri existente in cadrul Beneficiarului. Vor fi invitati si antreprenori care si-au infiintat Start Up-uri in cadrul proiectelor POSDRU “Romania Start-up” din anul 2015. Se va efectua o analiza si se va realiza un studiu privind impactul programelor de sprijinire a antreprenoriatului asupra mediului de afaceri in regiunea Sud Muntenia.