REZULTATEREZULTATE PREVIZIONATE

 • Persoane care beneficiaza de sprijin, din care: someri & inactivi /angajati, inclusiv persoane care desfasoara o activitate independenta = 350.
 • Persoane care beneficiaza de sprijin, din care: someri & inactivi /angajati, inclusiv persoane care desfasoara o activitate independenta, din care: femei = 175.
 • 42 Start Up-uri create si functionale la 6 luni dupa terminarea sprijinului.
 • 84 Locuri de munca create si existente urmare a sprijinului primit de someri&inactivi/persoane angajate la 6 luni dupa terminarea sprijinului.
 • minim 300 Cursanti certificati, din care minim 150 femei.
 • 1 Website proiect, 1 Pagina de Facebook, 1 Portal ANTREPRENORIAT, 1 Eveniment informare, 2 Planuri de campanii de informare, Rapoarte impact campanii, Workshop-uri.
 • 350 Formulare Grup Tinta, 350 contracte formare, 14 comisii de evaluare/examene ANC, minim 300 Certificate de absolvire, minim 300 Planuri de Afaceri depuse pentru Competitia de Planuri de Afaceri, 300 premii acordate.
 • Metodologie de organizare si desfasurare a Competitiei pentru selectie a 42 Planuri de Afaceri.
 • 42 contracte desfasurare stagiu de practica, 42 contracte mentori stagiu de practica, 42 rapoarte practica, 42 rapoarte de monitorizare parteneriate.
 • 42 dosare firme infiintate, 42 contracte subventii catre firme, minim 42 rapoarte de consultanta antreprenoriala, 42 rapoarte pentru acordarea transei a doua, 42 dosare monitorizare firme.
 • 1 analiza/studiu de impact privind Dezvoltarea Antreprenoriatului in Regiunea Sud Muntenia.