SUSTENABILITATESUSTENABILITATE

         Conform Ghidului Solicitantului – Conditii specifice, este prevazuta in durata proiectului o perioada de sustenabilitate pentru firmele infiintate si finantate prin proiect, de 6 luni de la incetarea sprijinului. Fiecare dintre firmele infiintate prin proiect va fi monitorizata de catre unul din expertii de consultanta antreprenoriala, atat in perioada de 12 luni de functionare, cat si in perioada de 6 luni de sustenabilitate. Procedura de monitorizare, va consta in verificarea lunara a documentelor firmei (state de salarii, dovada platii salariilor si contributiilor aferente, achizitii, vanzari, datorii, creante, balanta de verificare lunara, bilant si/sau raportare financiara semestriala), precum si in vizite periodice la fata locului, care vor avea in vedere toate aspectele functionarii firmei.
         Pe parcursul celor 6 luni de sustenabilitate intreprinderea va trebui sa atinga cifra de afaceri asumata prin Planul de Afaceri si sa mentina locurile de munca create (minim 2). Expertii insarcinati cu monitorizarea vor intocmi cate un raport lunar dupa analizarea documentelor firmei si cate un raport cu ocazia fiecarei vizite la fata locului, semnat si de catre reprezentantul firmei, in prezenta caruia s-a desfasurat vizita. Dupa finalizarea proiectului, pentru cel putin 12 luni, expertii vor pastra legatura cu firmele si vor evalua in continuare sustenabilitatea acestora. De asemenea, expertii ii vor tine la curent pe antreprenori cu oportunitati de dezvoltare a firmelor si prin accesarea de fonduri nerambursabile in cadrul altor programe.
         Pe de alta parte, proiectul isi propune infiintarea si dezvoltarea unui Portal de informare in domeniul antreprenoriatului care va actiona in sprijinul firmelor infiintate prin proiect prin publicarea permanenta de articole diverse de interes pentru antreprenori. De asemenea, prin intermediul sau se va asigura comunicarea intre antreprenorii din proiect, promovarea Start Up-urilor nou infiintate, crearea de parteneriate si transmiterea de informari si invitatii la conferinte si alte evenimente de interes organizate de structurile Beneficiarului (USH Pro Business si cele 7 Centre de Sprijin pentru Afaceri) sau pe care Beneficiarul le considera de interes pentru intreprinderile infiintate.
      Prin proiect se propune si efectuarea unei analize a mediului antreprenorial in vederea realizarii unui studiu privind impactul programelor de sprijinire a antreprenoriatului asupra dezvoltarii mediului de afaceri in regiunea de implementare, care sa valorifice datele obtinute prin chestionarele distribuite atat membrilor GT din proiect, cat si altor antreprenori din zona.